fbpx
Підрозділи психологічних операцій російської армії

Підрозділи психологічних операцій російської армії

 Mariner Mariner
ЗС Росії Інформаційна війна Кібербезпека Російська агресія Росія Спецслужби

*У даній статті описана загальна структура підрозділів психологічних операцій армії Російської Федерації. Враховуючи недостатній об’єм достовірної інформації – деякі приведені у матеріалі данні можуть бути не точними або застарілими.

Російська федерація володіє потужними силами психологічних операцій (ПсО). Вони складаються з декількох компонентів:

 •  сили та засоби ПсО військових формувань;
 •  сили та засоби ПсО спецслужб;
 •  цивільні державні структури, які залучені до проведення інформаційних операцій;
 •  цивільні недержавні структури (підконтрольні уряду) – які залучені до проведення інформаційних операцій;
 •  релігійні організації, які залучені до проведення інформаційних операцій.

У статті детально розглянутий лише один компонент – підрозділи психологічних операцій (ПсО) збройних сил Російської Федерації.

Історія створення

У російській армії підрозділи для веденні інформаційної-психологічної війни називаються частинами психологічних операцій (ПсО). Для порівняння, в Збройних силах України використовується абревіатура ІПсО – інформаційно-психологічні операції.

Рядянсько-Японський конфлікт в районі Холхін-Голу (травень – вересень 1939 року)

Історія створення російських частин ПсО починається з часів створення Робітничо-Селянської Червоної Армії (РСЧА). Перші спеціалізовані підрозділи ПсО були створені у політвідділі 1-ї армійської групи РСЧА, що вела бойові дії в районі річки Халхін-Гол, під час Радянсько-Японського конфлікту,

Цитата з книги спецпропагандиста М. І. Бурцева “Прозрение”:

“В те дни политуправление Забайкальского военного округа передало политотделу 1-й армейской группы войск учебные редакции газет на японском, китайском и монгольском языках — более 30 журналистов, специалистов-востоковедов, переводчиков, полиграфистов с типографией и комплектом шрифтов-иероглифов (в 3000 знаков). В составе политотдела армейской группы создали штатное отделение по работе среди войск и населения противника. Возглавить это отделение было поручено мне. Вскоре к нам из Москвы прибыл и звуковещательный отряд в составе пяти грузовиков и спецмашин.”

“В конце июля мы уже выпускали три газеты: “Голос японского солдата”, “Китайский народ непобедим” и “Монгольский арат” (для баргутов)”.

 

Автор книги також згадує вислів Фрунзе  що до ролі спецпропаганди:

“На Халхин-Голе в полной мере подтвердились слова М. В. Фрунзе о политической работе как “добавочном роде оружия”

Не зважаючи на короткий термін бойових дій – близько п’яти місяців, керівництво угруповання Червоної армії, спромоглось залучити до ведення психологічної війни висококваліфікованих спеціалістів: журналістів, поліграфістів, сходознавців, перекладачів. А також вперше було створено окремий відділ для ведення психологічної війни.

Фінляндія – (Радянсько-Фінська війна 1939-1940 років)

Ще до початку Німецького вторгнення на територію СРСР, Червона армія вела активні бойові дії, накопичуючи бойовий досвід. Війна з Фінляндією стала гарною школою і для спеціалістів психологічної війни. Як згадує Бурцев – структури пропаганди у політвідділах були розширені:

“Идеологическая работа среди противостоящих войск становилась более массовой — ее проводили и политуправление фронта, и политотделы армий, и политотделы дивизий, в то время как на Халхин-Голе ею занимался лишь политотдел армейской группы.”

Враховуючи ріст важливості задач, які виконували органи пропаганди на Карельському фронті, в 1940 році у складі політуправління РСЧА був створений сьомий відділ – відділ пропаганди.

“Седьмые отделы создавались в политуправлениях приграничных военных округов. Одновременно в штатах политотделов армий вводились отделения, в политотделах стрелковых дивизий — старшие инструкторы по работе среди войск противника. В новом аппарате создавалась служба информации о зарубежных странах и армиях”

Німецько-радянська війна

25 червня 1941 року, через три дні після початку війни з нацистською Німеччиною, було створене Радянське бюро військово-політичної пропаганди.

Як згадує Бурцев:

“Бюро осуществляло координацию военно-политической пропаганды среди войск и населения противника, проводимую как военными, так и партийными органами пропаганды и информации”

“— Седьмой отдел становится рабочим органов этого бюро, — сказал начальник ГУПП РККА. — Ваша задача информировать бюро о политико-моральном состоянии войск противника, об изменениях, происходящих в его войсках и тылу, разрабатывать по указанию бюро пропагандистские документы, обращенные к населению и войскам противника, к военнопленным”

За період Другої світової війни, Радянська армія накопичила величезний досвід проведення психологічних операцій. Як стратегічного, так і тактичного рівня. Детальний опис прикладів роботи та структура органів пропаганди 1941-1945 років, тема окремої статті.

Післявоєнний період (1945-1990 роки)

У післявоєнний період Радянська армія періодично приймала учать у локальних конфліктах різної інтенсивності, а також, використовувала сили та засоби підрозділів пропаганди армії в протистоянні з США (так званій “Холодній війні”). У цей період головним військовим органом пропаганди стало Управління спецпропаганди, яке входило до склад Головного політичного управління Радянської армії і флоту (Главпур).

“З цього періоду для частини психологічної війни в Радянській армії мають назву частин-СПЕЦПРОПАГАНДИ”

Якщо  підрозділи Головного політичного управління  були загальновідомими в армії – «замполітів» знали всі, то про діяльність сьомого управління (спецпропаганди) не знав майже ніхто. Управління спецпропаганди тісно співпрацювало з органами військової розвідки.

Підготовкою профільних спеціалістів для сьомого відділу займався Військовий інститут іноземних мов. В якому окрім військових перекладачів, також готували офіцерів спец пропагандистів. Також,  підрозділи спецпропаганди комплектувались і офіцерами суміжних спеціальностей: перекладачами, країнознавцями, військовими журналістами, політологами, спеціалістами видавничої справи (спеціалісти поліграфії залучались з топографічних військ).

Управління спецпропаганди мало підпорядковані відділи та відділення, у складі військових округів, армій, і закінчуючи штабами дивізій. У дивізіях відділення спецпропаганди розгорталось в основному у військовий час.

Період створення збройних сил Росії (після 1991 року)

Після розпаду Радянського союзу і створення армії Російської Федерації, органи спецпропаганди були підпорядковані воєнній розвідці – ГРУ ГШ ЗС РФ.  Про це є згадка на сторінці кафедри розвідки Академії ГШ збройних сил Росії:

Сили  та засоби спецпропаганди були інтегровані у систему органів воєнної розвідки.

У цей період, окрім діючих Центрів зарубіжної військової інформації та комунікації, формуються загони психологічних операцій (ПсО). Вони отримують досвід психологічних операцій, приймаючи участь у бойових діях в Чечні, Придністров’ї, республіках колишньої Югославії, Грузії, в Азійських республіках колишнього СРСР, та інших країнах.

У період підпорядкування частин ПсО воєнній розвідці, вони мали характерну символіку – поєднання міжнародного знаку психології Ψ  (“Псі”) та гвоздики, яка є ключовим геральдичним знаком у символіці воєнної розвідки Росії.

З 2007 по 2012 рік, Міністерство оборони РФ очолив цивільний міністр А. Е Сердюков. Його діяльність на посту міністра, окрім корупційних скандалів, стала періодом кардинальних змін та реорганізації структури армії. Ці процеси торкнулись і частин ПсО. Їх структура була реорганізована, а деякі частини взагалі скорочені.

У 2008 році, Росія починає другу Російсько-Грузинську війну, яку називає операцією по “примушенню до миру”. Не зважаючи на серйозні проблеми російської армії, які виявились у ході компанії, перемогу все ж отримала Москва. І, на відміну від сухопутних частин, – частини ПсО проявили себе дуже гарно в цій операції.

Приблизно в цей же період головним об’єктом зовнішнього впливу РФ стає й Україна. Відповідно, російські частини ПсО зосереджують свою роботу на нас.

Врахувавши досвід грузинської компанії, частини ПсО РФ почали активно вести роботу в Україні. Хоч активні заходи частини ПсО почали проводили приблизно з 2004-2008 років, відкриту фазу інформаційного впливу, не спеціалісти, могли побачити під час Революції гідності, і операції по анексії Криму. Кримська операція в цілому стала прикладом високої майстерності російських спеціалістів психологічних операцій. Наступним фронтом частин ПсО РФ, став Донбас. У цьому регіоні протистояння триває і до тепер.

Сучасна структура частин Психологічних операцій РФ

Детальна інформація по структурі частин психологічних операцій російської армії відсутня, але, по окремим даним, які є у відкритому доступі можна описати наступну структуру:

 1. Орган управління стратегічної ланки

Ймовірніше всього, загальне управління частинами ПсО здійснює військова частина 54777 (знаходиться у Москві). Це припущення підтверджується тим, що саме цей номер в/ч мало Управління спецпропаганди Головного політичного управління радянської армії, в 70-80 роках. Росіяни навіть не змінили номер військової частини, з цього можна зробити висновок, що саме ця частина залишилась органом управління частинами ПсО.

Належність номеру військової частини 54777 Управлінню спецпропаганди, підтверджується інформацією у біографії Володимира Пластуна – російського професора, колишнього співробітник 7-го управління (управління спецпропаганди):

У відкритих джерелах в/ч 54777 має умовне найменування “72-й Центр спеціальної служби”. Терміном “Спеціальна служба” в радянській армії, а пізніше і в армії Росії, називались військові частини ГРУ ГШ (ГУ ГШ), які займались дешифруванням отриманих радіорозвідкою даних.

Тобто, ця назва “72 ЦСС”  використовується для прикриття істинного призначення частини.

Приблизно до 2010-12 року, 72-й ЦСС перебував у підпорядкуванні в/ч 45807 – це умовне найменування ГРУ ГШ (зараз ГУ ГШ РФ).  Про це є згадка у судовому рішенні:

У цей період  підпорядкування в/ч 54777 воєнній розвідці, частина мала назву Центр зарубіжної військової інформації і комунікації.

Цій частині підпорядковувались окремі загони ПсО – на фото нижче, документ про вручення командиром в/ч 54777 пам’ятного знаку “70 лет спецпрораганде” військовослужбовцю загону ПсО (в/ч 03127, м. Чита). Тобто, на той час, московському центру зарубіжної військової інформації ГШ в/ч 54777 – підпорядковувались загони ПсО.

У середині 2000-х років, командиром в/ч 54777 був генерал-майор А. Костюхін (згадка про нього є в судовому рішенні )

На даний момент він є викладачем МДІМВ (рос. МГИМО)

Сама особистість генерала Костюхіна є також дуже цікавою. На деяких відеозаписах (яких зараз важко знайти, можливо вони були видалені), Костюхін розповідає про боротьбу Росії з англосаксонським світом. Такі висловлювання дають характеристику світогляду цієї людини.

Станом на 2011 рік, Центром зарубіжної військової інформації ГШ (в/ч 54777) командував полковник Олександр Старунський. Він знаходиться у базі Миротворець, як особа, що приймала участь у військовій агресії проти України.

Приблизно після 2010-2012 років, частини ПсО були виведені з воєнної розвідки (ГУ ГШ). За непідтвердженою інформацією орган управління силами та засобами ПсО (в/ч 54777) тепер входить у склад Головного оперативного управління ГШ ЗС РФ (замість ГУ ГШ).

Так за однією з версій, зараз  ця частина має назву Центр інформаційного протиборства та оперативного маскування ГОУ ГШ (за іншою версією – Управління інформаційного протиборства ГОУ ГШ). Є і третя версія, згідно якої управління інформаційного протиборства виконують задачі у зоні відповідальності військового округу, а окремі загони ПсО передані ССО РФ.

 1. Органи Психологічних операцій оперативно-стратегічної ланки

До органів ПсО оперативно-стратегічної  ланки та оперативно-тактичної ланки належать Відділи інформаційного протиборства та оперативного маскування (ВІПтОМ), які входять у штаб кожного з чотирьох військових округів.  Підтвердження цьому можна побачити в документі, де вказана відповідна інформація:

У склад кожного з чотирьох військових округів входять декілька армій (загальновійськових, чи танкових), а також флоти. У штабах цих армій та флотів входять Відділення інформаційного протиборства та оперативного маскування, що входять у штаби армій, повітряних армій, та угруповань військ за кордоном (військова база РФ у Вірменії, ПМР та т.п.). Приклад структури органів управління та частин ПсО військового округу:

Окремі відділи та відділення ІПтОМ, а також загони ПсО створюються в угрупованнях ЗС РФ, які дислокуються за кордоном: військові бази в Північній Осетії, невизнаному Придністров’ї, Вірменії, Таджикистані, та інших країнах. Також, в угрупованнях які приймають участь в бойових діях закордоном – у Сирії та Україні.

Наприклад, у складі Південного військового округу, окрім управління ІПтОМ штабу округу, створений окремий орган військового управління – Центр територіальних військ (назва станом на 2016 рік). Саме цей центр виконує роль управління угрупованням ЗС РФ на території окупованої частини Донбасу (1-й та 2-й армійські корпуси “Л/ДНР”). У складі Центру територіальних військ існує Управління інформаційного протиборства. Це управління здійснює керівництво силами та засобами ПсО, що залучені на Донбасі.

 1. Центри зарубіжної військової інформації та комунікації

Центри зарубіжної військової інформації і комунікації (ЦЗВІіК) – це підрозділи, що займались аналізом відкритих джерел інформації, що стосувались військового потенціалу іноземних армій,  військово-політичну обстановку у певній країні (за регіональним напрямком), а також оцінювали морально психологічний стан армії та цивільного населення цих країн. Вони мають регіональну спеціалізацію.

На сьогодні немає достовірного підтвердження їх місця в структурі частин ПсО ЗС РФ. За однією з версій центри ЗВІіК були переформовані в окремі загони психологічних операцій. За іншою версією ЦЗВІіК залишились у складі ГУ ГШ або ГУО ГШ, а окремі загони ПсО підпорядковані цим центрам.

Номери військових частин ЦЗВІіК такі ж як і у загонів ПсО. В резюме колишнього військовослужбовця ЦЗВІіК східного військового округу вказаний номер в/ч 03134 – цей же номер належить загону ПсО східного військового округу м. Хабаровськ. Тому ймовірно загони ПсО входять у склад центрів ЗВІіК.

Цікавою є взаємодія центрів ЗВІіК та цивільних інформаційних структур РФ. В іншому резюме колишнього військовослужбовця ЦЗВІіК вказано, що в період з 2000 по 2011 рік, він проходив службу у цьому центрі. І в цей же період одночасно працював кореспондентом програми “Военная тайна” на телеканалі Рен-ТВ:

 

 1. Органи психологічних операцій оперативно-тактичної ланки

До оперативно-тактичної ланки частин ПсО належать окремі загони психологічних операцій (ОЗПсО). У ЗС Росії існує чотири загони ПсО:

 • ОЗПсО Західного військового округу (в/ч 03126) Сертолово-2, Ленінградська обл.
 • ОЗПсО Центрального військового округу (в/ч 03138) Екатиренбург
 • ОЗПсО Південного військового округу (в/ч 03128) Ростов-на-Дону
 • ОЗПсО Східного військового округу (в/ч 03134) Хабаровськ

Кожний з них має регіональну спеціалізацію, і виконує завдання в інтересах свого військового округу. Наприклад, загін у Хабаровську працює в напрямку Китаю та Азії. Загін комплектується військовослужбовцями зі знанням східних мов, країнознавцями східних країн тощо.

За наявністю спеціальної техніки, що стоїть на озброєнні російських загонів психологічних операцій вони мають схожість з центрами ІПсО ССО ЗС України. Хоч є і значні відмінності.

Російські загони психологічних операцій мають на озброєнні мобільні та стаціонарні поліграфічно-видавничі комплекси, та звукомовні станції на базі БТР-80, БРДМ-2. В українських джерелах часто згадуються 324 загін ПсО в/ч 35571 м. Калінінград, та загін ПсО в/ч 03132 м. Чита. 324 загін ПсО був розформований в 2008 році (про це є згадка в судовому рішенні)

А остання згадка про в/ч 03132 в Читі датується приблизно 2011-2014. Враховуючи, що загін з Чити знаходиться на території східного військового округу, можна припустити, що на даний момент він розформований. Так як у цьому окрузі вже є один загін психологічних операцій – в місті Хабаровськ.

 1. Органи психологічних операцій тактичної ланки

До тактичної ланки належать загони ПсО (не плутати з окремими загонами), окремих розвідувальних бригад. Ці загони не мають свого номеру в/ч. Окремі розвідувальні бригади досить цікаве військове з’єднання. Вони були створені за часів міністра Сердюкова. Прообразом таких бригад стала 100-а окрема розвідувальна бригада м. Моздок (Північна Осетія). Вона була сформована в 2009 році, після аналізу грузинської компанії. За зразок було взято структуру бригади розвідки поля бою ЗС США.

У подальшому, штатна структура бригади декілька разів змінювалась. Згодом, досвід її створення був визнаний вдалим, і такі бригади були сформовані у кожному з чотирьох військових округів, а також на Чорноморському флоті. Цікавою розвідувальна бригада є тим, що поєднує у собі декілька підрозділів розвідки, які діють в інтересах округу:

 • розвідувальний батальйон
 • загін спеціального призначення (СпП)
 • батальйон радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ)
 • роту безпілотних авіаційних комплексів
 • загін пихологічних операцій
 • підрозділи забезпечення.

Кожна бригада підпорядкована розвід управлінню округу (флоту). Відповідно, і загін психологічних операцій, що входить у склад бригади не підпорядковується на пряму в/ч 54777.

Цікавим є історія створення 127 розвідувальної бригади Чорноморського флоту Росії. Вона була створена в кінці 2014 року в Севастополі, на місці колишнього навчального центру ВМС України.

До анексії, на території цього навчального центру базувались декілька частин українського флоту, в тому числі й 72-й центр Інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) ВМС України. Після початку окупації, половина особового складу цього центру вийшла на материкову частину України де продовжила службу, а частина залишилась в Криму, і зрадивши присязі, перейшла на бік ворога. Частина “кримських” зрадників продовжила службу в загоні психологічних операцій 127-ї розвідувальної бригади. В тій самій казармі де служили в українському флоті.

Загальна структура – в цілому наявну інформацію про підрозділи психологічних операцій російської армії можна зобразити на наступній схемі:

Відкритим залишається питання наявності підрозділу психологічних операцій у складі Сил спеціальних операцій ЗС Росії. Після створення у 2012 році командування ССО збройних сил РФ, у його підпорядкування перейшло декілька частин спеціального призначення (спеціальної розвідки). Решта бригад спеціального призначення (СпП) та окремих загонів/центрів залишились у підпорядкуванні військових округів та воєнної розвідки. Можна припустити,  про створення у складі ССО РФ окремого центру/загону ПсО, який би виконував завдання в інтересах командування ССО. Проте будь якої інформації з цього питання наразі нема.

Озброєння частин психологічних операцій

Розповідаючи про технічне озброєння підрозділів психологічних операцій, перш за все, необхідно розповісти про озброєння окремих загонів ПсО, адже саме вони можуть виконувати завдання спільно з бойовими підрозділами, безпосередньо в зоні проведення бойових дій. До основного озброєння загонів ПсО належать:

 • Звукомовні станції які застосовуються для звукового впливу на особовий склад противника, імітації руху техніки, звуків бою тощо

  Застосування ЗС-88 у Сирії:

 

 • Мобільні та стаціонарні комплекси виготовлення поліграфічної продукції
 • Агітаційні артилерійські та авіаційні боєприпаси, що використовуються відповідними родами військ для доставки до особового складу противника, продукції друкованої пропаганди.

Приклади матеріалів російської друкованої пропаганди:

 

 • Комплекси радіоелектронної боротьби.

До таких комплексів можна віднести комплекси «Леер-2» та «Леер-3». Вони стоять на озброєнні підрозділів радіоелектронної боротьби, але можуть використовуватись в інтересах загонів психологічних операцій.

«Леер-3» являє собою комплекс, що імітує роботу базової станції мобільного зв’язку. Відповідно всі мобільні телефони, що знаходяться поблизу станції автоматично підключаються до неї. Це дає змогу в автоматичному режимі визначати координати груп абонентів (окремих абонентів), та автоматично передавати координати своїй артилерії, для нанесення удару.

У якості ретранслятора, комплекс «Леер-3» використовує БПЛА Орлан-10, яких входить до його складу.

Для вирішення завдань психологічного впливу на противника, комплекс може відправляти текстові повідомлення групі абонентів противника (або окремим абонентам).  Приклади СМС які отримували українські військові, та місцеві:

Також, можна припустити, що маючи доступ до номерів телефону групи абонентів противника, комплекс може в автоматичному режимі проводити пошук профілей цих абонентів у соцмережах.

Найбільш цікавими є технічні засоби, які з’явились в останні 8-10 років, як наслідок стрімкого розвитку цифрових комп’ютерних технологій та соцмереж. Саме в останнє десятиріччя відбувся значний зсув інформаційного протиборства у кібернетичний простір.

Немає достовірної та точної інформації про наявність на озброєнні російських частин психологічних операцій програмно-апаратних комплексів моніторингу та впливу в кібернетичному просторі, але враховуючи достовірну інформацію про наявність такого програмного забезпечення у суміжних силових структурах (Службі зовнішньої розвідки та ФСБ) – можна припустити наявність таких засобів і у підрозділів психологічних операцій.

Наприклад, ще у 2012 році служба зовнішньої розвідки Росії провела тендер на закупівлю спеціального програмного забезпечення для моніторингу, та інформаційного впливу в соцмережах.

Звісно за останні вісім років це програмне забезпечення було набагато вдосконалене.

Висновки

Збройні сили Російської Федерації мають багаторічний досвід проведення психологічних операцій, який починається з тридцятих років минулого сторіччя. За багато десятиліть, цей досвід накопичувався та розвивався.

Сучасна система сил психологічних операцій російської армії є багаторівневою, та гнучкою. Триває постійний процес її розвитку та вдосконалення.

У другій половині 2000-х років, керівництво російської армії зробило акцент на розвиток систем радіоелектронної боротьби та систем кібернетичних операцій, що значно розширило можливості частин психологічних операцій.

Також, потенціал частин ПсО значно посилив досвід проведення гібридних військових операцій російською армією у збройних конфліктах на території колишнього СРСР, та країнах в інших регіонах. І, звісно, значний досвід був отриманий у ході військової агресії на території України.

Підрозділи психологічних операцій російської армії, разом з силами спеціальних операцій, та спецслужбами – є основним інструментом військової агресії Росії, що ведеться у формі «гібридної війни».

Україна для протидії інформаційно-психологічному впливу відповідних підрозділів російської армії, повинна посилити роботу щодо збору інформації про структуру, склад, технічні можливості, форми і методи роботи російських частин ПсО.

 

Автор MARINER спеціально для MIL.IN.UA

 

ЗС Росії Інформаційна війна Кібербезпека Російська агресія Росія Спецслужби