fbpx
Військовий облік для жінок: перелік спеціальностей

Військовий облік для жінок: перелік спеціальностей

 Редакція Редакція
Військові комісаріати ЗСУ Реформа Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Україна

Відповідно до Наказу Міністерства оборони №313 від 11 жовтня 2021 року «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних» встановлено перелік спеціальностей та/або професій споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями,  після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Як вже писала у своїй колонці «Не штурмуйте військкомати. Зрада відміняється» координатор Мілітарного з суспільно-політичної діяльності Руслана Величко, жінки які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави лише у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Такі норми встановлені відповідно до статті дванадцятої Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а відповідно до статті першої лише «придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

Тобто далеко не всі жінки з відповідними спеціальностями беруться на військовий облік, який у свою чергу не означає призов на військову службу, без введення в країні воєнного часу.

Перелік спеціальностей споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями,  після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Найменування спеціальностіНомер спорідненої військово-облікової спеціальності (ВОС)
Державна безпека100, 907, 908, 932
Транспортні технології (за видами)121-126, 700, 766, 767, 787, 792, 939-942, 945, 946
Автомобільний транспорт127, 738-740, 790
Річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування167, 170, 173-177, 300, 302-309, 429, 682, 683, 960
Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій166, 168, 170, 408, 827, 940, 956
Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія187, 195, 197, 830, 831
Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка210, 211, 215, 220-225, 260-270, 280-286
Авіоніка235, 244-256
Телекомунікації та радіотехніка403,420,430, 432, 441, 443, 450-454, 460, 478, 500-504, 508, 528-533, 549-553, 577, 582, 583, 586, 769, 776, 782, 913
Інженерія програмного забезпечення, комп’ютері науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології474, 600-603, 803, 805
Електроніка659-662, 664, 665, 792, 829
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка602, 604, 626-632, 784, 785, 791, 815-819, 821
Науки про Землю, географія, фізика та астрономія671-679
Харчові технології, технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва
788
Забезпечення військ, озброєння та військова техніка,
технології легкої промисловості
766, 767, 787, 789
Металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та
наноматеріали
793-795, 972, 975
Деревообробні та меблеві технології798
Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологія, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза878
Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування879
Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія880
Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна884-887
Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка900
Публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, математика, прикладна математика, статистика901, 929
Фізична культура, спорт та туризм906
Цивільна безпека, правоохоронна діяльність908
Фінанси, банківська справа та страхування911
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та
археологія
912
Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта914
Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення915
Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент, соціокультурної діяльності917, 918
Видавництво та поліграфія902, 922-924
Залізничний транспорт937, 938, 944, 948, 949, 953
Готельно-ресторанна справа957
Теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне машинобудування, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна енергетика, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, прикладна механіка943, 958-961, 980, 982
Пожежна безпека181, 200, 203,  966, 967

Перелік професій споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями,  після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Назва професіїНомер спорідненої військово-облікової спеціальності (ВОС)
Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи, інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання, працівники, що надають персональні та захисні послуги, працівники служб, що надають захисні послуги, працівники кримінально-виконавчої служби, працівники захисних та охоронних служб, мисливці, сторожі, інкасатори100-110
Керівники виробничих підрозділів на транспорті, головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на транспорті, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки121-126, 766, 767, 787, 792, 939-942, 945, 946
Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки127
Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному (господарствах, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах, менеджери (управителі) у лісовому господарстві, наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), лісоводи та професіонали споріднених професій171
Робітники, що працюють під водою172
Гідротехнік173
Менеджери (управителі) у виробництві води174
Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт184
Професіонали в галузі хімії, наукові співробітники (хімія), хіміки, професіонали в галузі хімічних технологій, наукові співробітники (хімічні технології), інженери-хіміки, лаборанти та техніки в хімічному виробництві, робітники, що обслуговують хімічні установки, оператори хімічних переробних установок, робітники, що обслуговують устаткування 3 виробництва хімічних продуктів, укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів187, 195, 197
Оператори промислових роботів202
Льотні фахівці, технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух, фахівці, що керують літальними апаратами і забезпечують польоти210
Авіадиспетчери211
Механіки та монтажники авіаційних машин260
Суднова палубна команда та подібні їм робітники303
Робітники, що працюють під водою379
Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій, наукові співробітники (електроніка, телекомунікації), інженери в галузі електроніки та телекомунікацій, оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв’язку, укрупнені професії службовців з інформування клієнтів, установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450-455, 460, 586
Керівники виробничих підрозділів зв’язку, головні фахівці-керівники виробничих підрозділів зв’язку, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів зв’язку474, 478
Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами, службові, що займаються сортуванням та доставкою пошти, посильні, носії та рознощики багажу і посилок485
Оператори оптичного та електронного устаткування, інші оператори оптичного та електронного устаткування541, 652
Працівники фільмо-, фоно-, фототек, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції582, 583
Керівники підрозділів комп’ютерних послуг, менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок, менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки, професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонали в галузі програмування, наукові співробітники (програмування), професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації), оператори ЕОМ, оператори ПЕОМ, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники(обчислювальні системи) розробники обчислювальних систем, розробники комп’ютерних програм, техніки-програмісти600
Професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем601
Наукові співробітники (інші галузі обчислень), професіонали в інших галузях обчислень, технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки, оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними602
Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури, стенографісти та друкарки, оператори машин для оброблення текстів і подібні професії, оператори лічильних машин604
Професіонали в галузі метеорології, наукові співробітники (метеорологія), метеорологи626-632
Складальники електронного устаткування651
Професіонали в галузі електротехніки, наукові співробітники (електротехніка), інженери-електрики, механіки та монтажники електричного та електронного устаткування, електромеханіки та електромонтажники, установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач, складальники електроустаткування659-662, 665
Професіонали в галузі картографії та топографії, наукові співробітники (картографія, топографія), картографи та топографи671-673
Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку675
Менеджери (управителі) на транспорті, професіонали в галузі інженерної механіки, наукові співробітники (інженерна механіка), інженери-механіки, провідники та кондуктори на транспорті, водії ста робітники з обслуговування пересувної техніки та установок, водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної техніки, робітники управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті738-740
Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах766, 767
Монтажники електронного устаткування, механіки та експлуатаційники електронного устаткування, укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування769, 776, 782
Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, інші оператори оптичного та електронного устаткування784, 785
Керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, (головні фахівці-керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у складському господарстві, керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах, приймальники замовлень, вантажники, комірники та вагарі787
Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства та інших місцях розміщення, керівники малих підприємств та закладів ресторанного господарства без апарату управління, менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства, менеджери (управителі) з організації харчування, кухарі788
Службовці з транспортних операцій, укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті790
Оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними791
Службовці з транспортних операцій, акумуляторники792
Професіонали в галузі гірництва та металургії, наукові співробітники (гірництво, металургія), гірничі інженери та інженери-металурги, технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії793, 794
Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми796
Маляри, лакувальники, муляри797
Теслярі та столяри, ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів, деревообробники та столяри-червонодеревники, робітники 1 з оброблення дерева, налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів, робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу, укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують устаткування (з виробництва продукції з деревини, складальники виробів з дерева та подібних матеріалів798
Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та робітники на подібному устаткуванні, укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та подібне устаткування829
Керівники підрозділів в охороні здоров’я, менеджери (управителі) в охороні здоров’я, професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові | співробітники | (стоматологія), | стоматологи, професіонали в галузі фармації, наукові співробітники (фармація), провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)878
Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, (фізіологія, (епідеміологія), патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, наукові співробітники (сестринська справа, акушерство), медичні сестри та акушерки, гігісністи, окулісти та оптики, медичні сестри ста акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів879
Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я880
Професіонали в галузі ветеринарної медицини, наукові співробітники (ветеринарна медицина), ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії, зоологи та професіонали споріднених професій884-887
Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, менеджери (управителі) з права, бухгалтерського 0 обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності ста управління, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського (обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), (аудитори та кваліфіковані бухгалтери, бухгалтери та касири-експерти, реєстратори бухгалтерських даних900
Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади, організатори діловодства, організатори діловодства (державні установи), організатори діловодства (види економічної діяльності), секретарі, переписувачі та діловоди, службовці з інформування (довідок)901
Креслярі902
Керівники підрозділів у з сфері з спорту, менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту, спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени906
Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, наукові співробітники (правознавство), адвокати та прокурори професіонали в галузі правоохоронної діяльності, інспектори митної служби, інспектори податкової служби, фахівці кримінально-виконавчої служби907
Керівні працівники апарату органів судової влади, Менеджери (управителі) у слідчій діяльності, професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду, судді, інші професіонали в галузі правознавства, судові секретарі виконавці та розпорядники, організатори діловодства (система судочинства)908
Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності, менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва, менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу, менеджери (управителі) у сфері надання кредитів, менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів, (менеджери | (управителі) в | інших видах фінансового (посередництва, менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій), професіонали з фінансово-економічної безпеки, професіонали в галузі економіки, наукові співробітники (економіка), економісти, фахівці в галузі фінансів та торгівлі, інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі, статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями, касири в банках та інкасатори911
Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм, професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів, наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство), архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках, професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм, наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми), бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм, професіонали в галузі літератури, літературознавці, службовці, що зайняті в бібліотеці912
Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) з реклами, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, наукові співробітники (інформаційна аналітика), професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, перекладачі та усні перекладачі, редактори та журналісти914
Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, менеджери (управителі) з підбору, забезпечення |та | використання | персоналу, менеджери (управителі) у соціальній сфері, професіонали в галузі психології, наукові співробітники (психологія), психологи, професіонали в галузі соціального захисту населення, наукові співробітники (соціальний захист населення), професіонали в галузі соціального захисту населення, інспектори із соціальної допомоги, соціальні працівники915
Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, професіонали (в галузі художньої творчості, професіонали в галузі музики, мистецтвознавці (музикознавство), організатори у сфері культури та мистецтва, інші фахівці у сфері культури та мистецтва, працівники надання послуг у сфері мистецтва917, 918
Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування, друкарі та робітники подібних професій, складачі та друкарі, гравери-різальники по склу та гравери, шинкографи та гальваностереотипери, фотогравери палітурники, друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині, укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій, стереотипісти та електротипісти, складачі ста (друкарі, робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки, робітники, що обслуговують папероробні установки, робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а також машини для виробництва виробів з паперу, укрупнені професії робітників, що обслуговують друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу, складальники виробів з картону, тканини та подібних матеріалів922-924
Професіонали у сфері управління проектами та програмами, наукові співробітники (проекти та програми), професіонали з управління проектами та програмами, агенти із зайнятості й трудових контрактів, технічні фахівці в галузі управління929
Машиністи локомотивів та подібні до них робітники. Машиністи спеціальних машин на залізниці, помічники машиністів та кочегари паровозів, укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних професій937, 938, 948, 949, 953
Монтажники, такелажники, теслярі939, 940
Машиністи кранів, лебідок та подібних установок, водії автонавантажувачів942
Менеджери (управителі) у добувній промисловості, контролери та регулювальники промислових роботів943
Керівники підрозділів з будівництва та ремонту автомобільних шляхів945
Залізничні сигнальники та стрілочники946
Керівники (начальники) локомотивної служби, майстри локомотивного депо, машиністи (дизель-поїзда, електровоза, рухомого складу на електротязі, тепловоза)949
Керівники виробничих підрозділів у будівництві, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у будівництві, начальники (інші (керівники) та (майстри (дільниць (підрозділів) у будівництві, менеджери (управителі) у будівництві, менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами, професіонали в галузі архітектури та інженерної справи, професіонали в галузі архітектури та планування міст, наукові співробітники (архітектура, планування міст), архітектори та планувальники міст, професіонали в галузі будівництва, наукові співробітники (будівництво), інженери в галузі будівництва, техніки-будівельники, будівельники будівель та споруд, укрупнені професії будівельників будівель та споруд, укладальники (бетонної суміші, будівельники, ремонтники споруд та верхолази, будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви робіт, покрівельники, лицювальники та паркетники, штукатури, ізолювальники, склярі, будівельні та подібні до них електрики, укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві, зварники та газорізальники, такелажники та робітники, що зрощують канати, шліфувальники, полірувальники та точильники по металу, двірники та подібні до них чорнороби, найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд, найпростіші професії в житловому будівництві956
Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні, менеджери (управителі) в готелях, менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення, менеджери управителі у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві, професіонали в галузі санаторно-курортної справи, професіонали із санаторно-курортної справи, доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках957
Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, водопровідники та трубопровідники966, 967
Інспектори з пожежної безпеки958-961
Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали972
Робітники металургійних та машинобудівних професій, налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори, механіки та монтажники механічного устаткування, укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування, виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів, робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, (складання устаткування та машин, робітники, що обслуговують промислове устаткування, робітники, що обслуговують трубне устаткування, укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та метало переробне устаткування, робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії, робітники, що обслуговують машини, та складальники машин, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та мінералопродуктів, верстатники974
Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій, робітники, що працюють з тонколистовим металом, заготівники та монтажники металоконструкцій, укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій, ковалі ручного кування та інструментальники, ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники, інструментальники, укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників, робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах, укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів, робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування, металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники, робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу, складальники металевих, гумових та пластикових виробів.975
Робітники, шо обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика977
Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери980

 

Перевірити військово-облікову спеціальність за номером можна у переліку нижче. Для зручності пошуку зрадимо скористатися пошуком на сторінці, для комп’ютерів це комбінація клавіш Ctrl+F5.

Перелік військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України відповідно до Наказу Міністерства оборони України № 317 від 7 вересня 2020 року

Номер ВОСНайменування військово-облікової спеціальності

1. Ракетні спеціальності

1.1. Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі

001
002
003Оперативно-тактичних ракет
004Зенітних ракет
005
006
007Крилатих ракет
008Протичовнових ракет
009
010
011
012

1.2. Спеціальності двигунових установок ракет на твердому паливі

013
014
015Оперативно-тактичних ракет
016Тактичних ракет
017
018
019Зенітних ракет
020Крилатих ракет
021Протичовнових ракет
022
023
024
025

1.3. Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування

026
027
028Оперативно-тактичних ракет
029Тактичних ракет
030
031
032
033Зенітних ракет дальньої дії
034Зенітних ракет середньої дії
035Зенітних ракет малої дії
036Зенітних ракет малої дії (автономних комплексів)
037Зенітних ракет ближньої дії
038Крилатих ракет
039Протичовнових ракет
040Монтажного і такелажного устаткування
041
042
043
044

1.4. Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового
електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів

045
046
047Оперативно-тактичних ракет
048Тактичних ракет
049
050
051
052Зенітних ракет дальньої дії
053Зенітних ракет середньої дії
054Зенітних ракет малої дії
055Зенітних ракет малої дії (автономних комплексів)
056Зенітних ракет ближньої дії
057Крилатих ракет
058Протичовнових ракет
059Силових електричних агрегатів
060
061
062

1.5. Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами

063
064
065Оперативно-тактичних ракет
066
067
068
069Зенітних ракет дальньої дії
070Зенітних ракет середньої дії
071Зенітних ракет малої дії
072Зенітних ракет малої дії (автономних комплексів)
073Зенітних ракет ближньої дії
074Крилатих ракет
075Протичовнових ракет
076
077
078

1.6. Спеціальності заправного устаткування ракет

079
080
081Оперативно-тактичних ракет
082
083
084Зенітних ракет
085Крилатих ракет
086Протичовнових ракет
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099

2. Загальновійськові спеціальності

2.1. Стрілецькі та розвідувальні спеціальності

100Стрілецькі
101Кулеметні
102Гранатометні (автоматичних протипіхотних гранатометів)
103Гранатометні (ручних протитанкових гранатометів)
104Переносних зенітних ракетних комплексів
105Оперативної розвідки
106Військової розвідки
107Розвідки (частин спеціального призначення та спеціальних операцій)
108Спеціальної розвідки
109Розвідувально-сигнальних комплексів
110Снайперські
111

2.2. Танкові спеціальності

112
113Середніх танків
114
115
116Танків з плавзасобами
117Танків з ракетно-гарматним озброєнням
118Важких та середніх самохідних артилерійських установок
119
120

2.3. Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів

121Бойових машин піхоти
122Бойових машин десанту
123Гусеничних бронетранспортерів
124Колісних бронетранспортерів
125Бронетранспортерів десантних
126Гусеничних розвідувальних машин
127Мотоциклів
128
129
130

2.4. Спеціальності артилерії

131
132Самохідних гармат 203-мм
133Гармат 152-мм
134Самохідних гармат 152-мм
135Гармат від 76-мм до 130-мм
136Самохідних гармат від 76-мм до 130-мм
137Протитанкових гармат
138
139Протитанкових ракетних комплексів
140Реактивної артилерії
141
142
143Мінометів від 82-мм до 120-мм
144Самохідних мінометів від 82-мм до 120-мм
145Станкових гранатометів і безвідкатних гармат
146Артилерійської розвідки
147Засобів управління артилерійською стрільбою
148Баштових артилерійських установок
149Електрообладнання артилерійських систем
150
151
152
153Зенітних гармат 100-мм і більше
154
155Зенітних гармат 57-мм
156Зенітних гармат до 57-мм
157Зенітних самохідних установок з радіоприладним комплексом
158
159
160Зенітних кулеметів
161Розвідки
162Засобів управління стрільбою
163Зенітних гарматно-ракетних комплексів
164
165

2.5. Інженерні спеціальності

166Інженерно-саперні
167Переправних засобів
168Інженерної розвідки
169Маскування
170Мостобудівних засобів
171Лісозаготівельних і лісопильних засобів
172Водолазних робіт (крім Військово-Морських Сил Збройних Сил України)
173Гідротехнічних споруд
174Польового водопостачання
175Плаваючих інженерних машин
176Механізованих мостів
177Мостоукладачів
178Машин для загородження
179Машин для розгородження та розмінування
180Дорожніх машин
181Рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт
182Піротехнічних робіт
183Керованого мінування
184Землерийних машин
185Розмінування
186

2.6. Спеціальності військ радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту

187Радіаційної, хімічної, біологічної розвідки та дозиметричного контролю
188Розрахунково-аналітичних станцій
189Засобів дегазації обмундирування та спорядження
190Теплових засобів спеціальної обробки
191Рідинних засобів спеціальної обробки
192Термічних димових засобів
193Вогнеметно-запалювальних засобів
194
195Військ радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту
196Систем регенерації повітря та апаратури газового контролю
197Радіометричного та хімічного аналізу
198
199

2.7. Пошуково-рятувальні спеціальності

200Пошуку потерпілих
201Розвідки об’єктів у місцях ураження (руїни)
202Робототехнічних засобів
203Рятувальних робіт
204
205
206
207
208
209

3. Авіаційні спеціальності

3.1. Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів,
аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб

210Льотних екіпажів
211Диспетчерської служби
212Аеромобільної техніки
213Систем десантування
214Автоматичного обладнання та піротехнічних засобів десантування
215Аеростатів
216Зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів)
217
218
219

3.2. Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів

220Літаків з реактивними (турбовентиляторними) двигунами
221Літаків з турбогвинтовими двигунами
222Літаків з поршневими двигунами
223Вертольотів з реактивними та турбогвинтовими двигунами
224Вертольотів з поршневими двигунами
225Безпілотних авіаційних комплексів та безпілотних літальних апаратів
226Авіаційних крилатих ракет
227Авіаційних протичовнових ракет
228Порохових і рідинних реактивних двигунів
229
230
231
232
3.3. Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння
233Бомбардувального й артилерійського озброєння та автоматів пасивних перешкод
234Ракетного озброєння, систем наведення та управління ракетами
235Прицільно-навігаційних комплексів і обчислювальної техніки
236Засобів підготовки та контролю керованих ракет
237Авіаційного протичовнового та мінно-торпедного озброєння
238Десантно-транспортного та санітарного обладнання
239Піротехнічних засобів
240
241
242
243

3.4. Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозвязкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів

244Бортової апаратури для засекречування та надшвидкодіючого зв’язку
245Бортових радіолокаційних комплексів виявлення, наведення та цілевказання
246Бортових радіотехнічних засобів виявлення цілей та наведення ракет
247Бортових засобів радіоелектронної боротьби
248Бортових радіоелектронних засобів розвідки
249Бортових радіоелектронних комплексів і електронних обчислювальних машин
250Радіозв’язкового обладнання літаків і вертольотів
251Радіонавігаційного обладнання літаків і вертольотів
252Радіоелектронної пошуково-прицільної протичовнової апаратури
253Радіогідроакустичних скидних буїв
254Радіоапаратури бомбометання та десантування
255Радіоапаратури розпізнавання, оповіщення та активної відповіді
256Радіотехнічного обладнання крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів
257
258
259

3.5. Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання

260Приладного обладнання літаків і вертольотів
261Кисневого обладнання та засобів життєзабезпечення екіпажу
262Електрообладнання літаків і вертольотів
263Систем автоматизованого контролю
264Авіаційних акумуляторних батарей
265Бортових засобів реєстрації даних польоту
266Комплексних тренажерів
267Електронної автоматики та систем автоматизованого управління
268Пілотажно-навігаційних комплексів
269Фотообладнання, оптико-електронної та квантово-електронної техніки
270Цільове навантаження безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів)
271
272

3.6. Спеціальності наземних засобів авіаційних комплексів радіоелектронної розвідки

273Приймання, оброблення та документування інформації радіотехнічної розвідки
274Приймання, оброблення та документування інформації радіолокаційної розвідки
275Приймання, оброблення та документування інформації телевізійної, оптико-електронної та квантово-електронної розвідки
276Приймання, оброблення та документування інформації, отриманої від безпілотного
літального апарата
277
278

3.7. Спеціальності з експлуатації, ремонту і зберігання засобів наземного забезпечення польотів літальних апаратів

279Стартового та підйомно-транспортного обладнання безпілотних літальних апаратів
280Аеродромно-експлуатаційних машин (установок)
281
282Теплотехнічних засобів (станцій, установок)
283Гідравлічних установок, електропневмогідроустановок та аеродромних пересувних електроагрегатів (систем)
284Установок (станцій) для заправлення (зарядження) вогнегасною сумішшю
285Світлотехнічного обладнання аеродромів
286Авіаційних і аеродромних кондиціонерів
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

4. Військово-морські спеціальності

4.1. Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти

300Кораблеводіння
301Зорового зв’язку
302Кораблеводіння та зорового зв’язку
303Корабельного палубного обладнання, плавзасобів, рангоуту та його оснащення
304Навігаційних комплексів з інерційними системами
305Навігаційних комплексів безінерційних систем
306Радіонавігаційних систем
307Електронавігаційних приладів
308Радіоастрономічних і астронавігаційних засобів
309Електронавігаційних приладів катерів
310Морської десантної підготовки
311
312
313
314
315
316
317
318
319

4.2. Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння

320Мінного озброєння
321Трального озброєння
322Мінного електрообладнання
323Трального електрообладнання
324Реактивних протичовнових бомбових установок
325Приладів управління бомбометанням
326Корабельних засобів розмінування
327
328
329

4.3. Спеціальності торпедного озброєння

330Торпед парогазових
331Торпед на сильних окислювачах
332Електроторпед
333Надводних кораблів
334Контрольно-регулювальних засобів (станцій)
335Торпедного електрообладнання
336Приладів управління торпедною стрільбою
337Підводних човнів
338
339

4.4. Спеціальності гідроакустичної техніки

340Гідроакустичних комплексів
341Гідроакустичних станцій
342Гідроакустичних засобів авіації
343Гідроакустичних берегових засобів спостереження
344Навігаційних гідроакустичних систем
345Гідроакустичних станцій мінного пошуку
346Гідроакустичної контрольно-вимірювальної апаратури
347
348
349

4.5. Спеціальності неакустичних засобів підводного спостереження

350Комплексів підводного спостереження
351Станцій підводного спостереження
352Берегових засобів підводного спостереження
353Авіаційних засобів підводного спостереження
354Контрольно-вимірювальної апаратури засобів підводного спостереження
355
356
357
358
359

4.6. Спеціальності корабельних енергетичних установок і систем

360Парових турбін
361Газових турбін
362Котельних установок
363Водопідготовки
364Корабельних систем і пристроїв
365
366Корабельного електрообладнання
367Корабельних приладів управління та сигналізації
368Двигунів внутрішнього згоряння
369Дизель-генераторів
370Торпедних і ракетних катерів
371Двигунів, що працюють у замкнутому циклі
372
373Кораблів і катерів на повітряній подушці
374
375
376
377
378

4.7. Підводно-технічні спеціальності

379Водолазних робіт
380Водолазних глибоководних робіт
381Підводного мінування та робіт спеціального призначення
382Водолазів-розвідників спеціального призначення
383Водолазів-радистів спеціального призначення
384Водолазів-радіометристів спеціального призначення
385Підводних підривних робіт
386Аварійно-рятувальних і суднопідйомних робіт
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

5. Спеціальності звязку

5.1. Спеціальності проводового звязку

400
401
402
403Телекомунікацій
404
405
406
407
408Засобів механізації будівельних і монтажних робіт
409
410
411
412
413
414

5.2. Спеціальності радіо- та супутникового звязку

415
416
417
418
419
420Радіо- та супутникового зв’язку
421
422
423
424
425
426
427
428
429Корабельних засобів радіозв’язку
430Систем і комплексів радіозв’язку
431
432Апаратури магнітного запису
433
434
435

5.3. Спеціальності радіозасобів особливого призначення та спеціального радіозвязку

436
437
438
439
440
441Приймальних радіопристроїв, комплексів та засобів спеціального радіозв’язку великої та середньої потужності
442
443Засобів спеціального радіозв’язку малої потужності
444
445
446Радіоперехоплення, пеленгування та аналізу радіовипромінювання
447
448
449

5.4. Спеціальності служби безпеки звязку

450Відкритого та засекреченого слухового зв’язку
451Випромінювання засобів радіозв’язку
452Радіорелейного, ультракороткохвильового та космічного зв’язку
453Телеграфного літеродрукувального засекреченого радіозв’язку
454Фототелеграфного, телевізійного та відеозв’язку
455Спеціальних видів радіопередач
456
457
458
459

5.5. Спеціальності радіорелейного та тропосферного звязку

460Радіорелейного та тропосферного зв’язку
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

5.6. Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки
в інформаційно-телекомунікаційних системах

473
474Захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах
475
476
477
478Фототелеграфного
479
480
481
482
483
484

5.7. Спеціальності фельдєгерсько-поштового звязку

485Фельд’єгерсько-поштового зв’язку
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

6. Радіотехнічні спеціальності

6.1. Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів)

виявлення, наведення та цілевказання

500Радіолокаційних станцій (комплексів) метрового діапазону
501Радіолокаційних станцій (комплексів) дециметрового діапазону
502Радіолокаційних станцій (комплексів) сантиметрового діапазону
503Радіолокаційних станцій (комплексів) спостереження за ближньою повітряною та надводною обстановкою
504Радіолокаційних станцій (комплексів) спостереження за дальньою повітряною обстановкою
505Технічних засобів бойових інформаційних постів
506Штурманських радіолокаційних засобів
507Радіовисотомірів
508Радіотехнічних комплексних систем
509
510
511
512

6.2. Спеціальності радіолокаційних станцій забезпечення стрільби

513Радіолокаційних станцій забезпечення гарматної наводки
514Радіоприладних комплексів
515Радіолокаційних станцій ракетних військ і артилерії
516Радіотехнічних засобів наземної артилерії
517Радіолокаційних станцій корабельної артилерії
518Радіолокаційних станцій зенітної корабельної артилерії
519Радіолокаційних станцій торпедної стрільби
520Метеорологічних радіолокаційних станцій
521
522
523
524

6.3. Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації
та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів

525Радіотехнічних систем і станцій посадки літаків
526Радіотехнічних систем і станцій дальньої навігації
527Радіотехнічних систем і станцій ближньої навігації
528Привідних радіостанцій і радіомаркерів
529Радіопеленгаторів короткохвильового діапазону
530Радіопеленгаторів ультракороткохвильового та дециметрового діапазонів
531Інструментальних систем посадки літаків
532Навігаційно-зв’язкових космічних систем
533Метеорологічних радіолокаційних станцій
534
535
536
537

6.4. Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю

538Радіолокації
539Ближньої радіонавігації
540Радіопідривників
541Оптико-електронних засобів
542Гідроакустичних засобів
543Комплексів автоматизованого управління радіотехнічними засобами перешкод
544Засобів комплексного технічного контролю
545Радіоелектронного подавлення безпілотних літальних апаратів
546
547
548

6.5. Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними

549Короткохвильового радіозв’язку
550Ультракороткохвильового радіозв’язку
551Радіорелейного та тропосферного радіозв’язку
552Дальньої радіонавігації
553Космічного радіозв’язку
554Комплексів автоматизованого управління засобами радіоперешкод
555Тактичні системи радіорозвідки та пеленгування
556
557
558

6.6. Спеціальності систем попередження про ракетний напад

559
560
561
562
563Приймальних пристроїв систем попередження про ракетний напад
564Передавальних пристроїв систем попередження про ракетний напад
565
566
567
568

6.7. Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення

569Радіотехнічних засобів розвідки
570
571
572
573

6.8. Спеціальності комплексів приймання та оброблення інформації з космічних обєктів

574
575Антенно-фідерних пристроїв
576Пристроїв оброблення інформації
577Апаратури реєстрування інформації
578
579
580
581

6.9. Спеціальності телебачення та відеозвязку

582Телебачення
583Відеозв’язку
584
585
586Технічних засобів охоронної сигналізації та телебачення
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

7. Спеціальності автоматизованих систем управління, обчислювальної та вимірювальної техніки

7.1. Спеціальності обчислювальної техніки

600Електронних обчислювальних машин
601Адміністрування авоматизованої системи єдиного державного реєстру військовозобов’язаних
602Лічильно-обчислювальних приладів
603Бойових інформаційно-управляючих систем та відображення інформації
604Лічильно-клавішних і лічильно-перфораційних машин
605
606
607
608
609
610

7.2. Спеціальності апаратури і устаткування автоматизованих систем управління та звязку

611Ракетних комплексів
612Зенітних ракетних комплексів
613
614Систем попередження про ракетний напад
615Командних пунктів
616Пунктів управління
617Зв’язку
618Комплексів протичовнової оборони
619Корабельних енергетичних установок і систем
620Відображення, індикації та документування інформації
621Приймання та передавання інформації
622Комплексів засобів автоматизації автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною
623
624
625

7.3. Спеціальності оптичних і звукометричних засобів вимірювання та метеорології

626Далекомірів (візирів)
627Звукометричних засобів
628Оптичних засобів виміру та наводки
629Світлотехнічних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів
630Геофізичних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів
631Метеорології (гідрометеорології)
632Метеорологічної (гідрометеорологічної) техніки
633Балістичних станцій
634
635
636
637

7.4. Спеціальності командно-вимірювальних комплексів

638Радіотелеметричних станцій (комплексів)
639Станції траєкторних вимірів
640Станції командних радіоліній
641Кінотеодолітних станцій
642Антенних пристроїв радіотехнічних станцій (систем)
643Апаратури системи єдиного часу
644Радіотехнічних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів
645Систем попередження про ракетний напад
646Приймально-вимірювальних і обчислювальних комплексів ракет і космічних апаратів
647
648
649
650

7.5. Спеціальності електронної автоматики, телемеханіки та квантово-електронної техніки

651Електронної автоматики та телемеханіки
652Оптико-електронної техніки
653Квантово-електронної техніки
654Оптико-електронних систем наведення ракет
655
656
657
658

7.6. Електротехнічні спеціальності

659Силових і освітлювальних агрегатів (станцій)
660Трансформаторних підстанцій і розподільних пристроїв
661Високовольтних мереж
662Низьковольтних мереж
663
664Релейного захисту і автоматики
665Прожекторів
666Електротехнічних засобів загороджень і сигналізації
667Навчальних полів
668
669
670

7.7. Спеціальності картографії, топогеодезії, фотограмметрії,
геоінформаційних технологій і систем та аерофотографічної служби

671Картографії
672Топографії
673Геодезії
674Топогеодезії
675Фотографії та фотообладнання
676Фотограмметрії та дешифрування
677Аерофотографічної служби
678Фотоастрономії
679Геоінформаційних технологій і систем
680
681

7.8. Спеціальності гідрографії, гідрології, гравіметрії, магнітометрії та сейсмоакустики

682Гідрографії
683Гідрології
684Гравіметрії
685Магнітометрії
686Сейсмоакустики
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

8. Спеціальності з експлуатації, ремонту і зберігання озброєння, боєприпасів, техніки.
Спеціальності логістичного забезпечення

8.1. Спеціальності з ремонту і зберігання бронетанкової техніки

700Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки
701

8.2. Спеціальності з ремонту та зберігання ракетного,
артилерійського, стрілецького озброєння та боєприпасів

702Підйомно-транспортного та заправного обладнання оперативно-тактичних ракет
703Перевіряльно-пускового та електросилового обладнання оперативно-тактичних ракет
704Наземного обладнання тактичних ракет
705Наземного обладнання систем попередження про ракетний напад
706Технічне забезпечення, експлуатація та ремонт ракетного озброєння і обладнання
707Забезпечення авіаційно-технічним майном та засобами ураження
708
709
710
711
712
713Експлуатація та ремонт ракетного, артилерійського, стрілецького озброєння і засобів ближнього бою
714
715
716
717
718Зенітної самохідної артилерії
719Корабельної та берегової артилерії
720Топографічної техніки та майна
721Приладів управління стрільбою
722
723
724

8.3. Спеціальності з ремонту і зберігання засобів ураження

725Зберігання та ремонт засобів ураження
726Оперативно-тактичних ракет
727Тактичних ракет
728
729
730
731
732Протичовнових ракет
733
734
735
736Протитанкових керованих ракет
737Інженерних боєприпасів

8.4. Спеціальності з ремонту та зберігання автомобільної техніки та тракторів

738Експлуатація та ремонт автомобільної техніки та її аналогів
739Експлуатація та ремонт гусеничних тягачів і транспортерів
740Експлуатація та ремонт тракторів

8.5. Спеціальності з ремонту та зберігання протичовнового,
мінно-торпедного і гідрографічно-штурманського озброєння,
шкіперського та аварійно-рятувального майна

741Протичовнового озброєння
742Мінного та протимінного озброєння
743Торпедного озброєння
744Гідрографічно-штурманського озброєння
745Навігаційних комплексів підводних човнів
746Шкіперського майна
747Технічного майна
748Аварійно-рятувального майна
749
750
751

8.6. Спеціальності з ремонту і зберігання радіолокаційних станцій
та радіотехнічних засобів

752Радіолокаційних станцій і радіотехнічних засобів наземної артилерії
753Радіолокаційних станцій гарматного наведення та радіоприладних комплексів зенітної артилерії
754Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів наведення зенітних ракетних комплексів (систем)
755Радіотехнічних засобів систем попередження про ракетний напад
757
758Авіаційних радіолокаційних станцій
759Корабельних радіолокаційних станцій
760Контрольно-вимірювальної апаратури
761Радіотехнічних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів
762Радіотехнічних систем і станцій навігації та посадки літаків
763
764Радіотехнічних засобів радіоелектронного подавлення
765

8.7. Спеціальності пально-мастильних матеріалів

766Забезпечення військ (сил) пальним та мастильними матеріалами
767Транспортування, зберігання, розподіл пального, мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів служби пального, їх експлуатація і ремонт

8.8. Спеціальності з ремонту та зберігання засобів звязку

768
769З ремонту та зберігання засобів зв’язку
770
771
772
773
774
775
776Телевізійної апаратури
777
778
779
780
781
782Комплексів та засобів спеціального радіозв’язку
783
784Контрольно-вимірювальної апаратури
785Радіопеленгаторів, привідних радіостанцій і радіомаркерів
786Радіоелектронної боротьби

8.9. Спеціальності обєднаних видів матеріального забезпечення

787Об’єднане матеріальне забезпечення

8.10. Спеціальності продовольчої служби

788Продовольче забезпечення

8.11. Спеціальності речової служби

789Речове забезпечення

8.12. Спеціальності з експлуатації автомобільної техніки

790Перевезення автомобільним транспортом

8.13. Спеціальності метрології

791Метрологічне забезпечення військ (сил)

8.14. Електротехнічні спеціальності

792Акумуляторних та зарядних пристроїв

8.15. Спеціальності з обробки металу, дерева та полімерних матеріалів

793Холодної обробки металу
794Гарячої обробки металу
795Зварювальних робіт
796Гумових покриттів та вулканізації
797Малярних робіт
798Деревообробки

8.16. Спеціальності паросилових установок, газодобувних і компресорних станцій

799Газодобувних і зарядних станцій (установок) та газового аналізу й контролю

9. Спеціальності з експлуатації, ремонту і зберігання техніки

9.1. Спеціальності з ремонту і зберігання засобів автоматизації, гідроакустичної,
обчислювальної та оптико-електронної техніки

800Корабельних гідроакустичних комплексів і станцій
801Берегових гідроакустичних комплексів і станцій
802Неакустичних засобів підводного спостереження
803Апаратури та обладнання автоматизованих систем управління
804
805Оптико-електронної техніки
806Квантово-електронної техніки
807Енергетичного і електротехнічного обладнання засобів протиповітряної оборони
та систем попередження про ракетний напад
808Світлотехнічних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів
809Геофізичних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів
810
811
812

9.2. Спеціальності метрології

813
814
815Засобів вимірювальної техніки теплотехнічних величин
816Засобів вимірювальної техніки механічних величин
817Засобів вимірювальної техніки гідроакустичних і звукометричних величин
818Засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання
819Засобів вимірювальної техніки оптичних світлотехнічних величин та параметрів лазерного випромінювання
820
821Засобів вимірювальної техніки системи єдиного часу та еталонних частот
822
823

9.3. Спеціальності з ремонту і зберігання бронетанкової, інженерної, інженерно-аеродромної,
повітряно-десантної техніки та озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту

824
825
826
827Інженерної, дорожньо-будівельної, мостобудівної, лісозаготівельної, інженерно-аеродромної техніки та майна
828Мінно-вибухової техніки
829Електротехнічних засобів
830Техніки та майна радіаційного, хімічного, біологічного захисту
831Засобів радіаційної, хімічної, біологічної розвідки та дозиметричного контролю
832Повітрянодесантної техніки
833Понтонних парків і переправно-десантних машин
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877

9.4. Медичні спеціальності

878Молодшого медичного персоналу
879Молодших спеціалістів з медичною освітою
880Медичного обладнання
881
882
883

9.5. Ветеринарні спеціальності та спеціальності з використання службових тварин

884Молодших ветеринарних спеціалістів
885Молодших спеціалістів ветеринарної медицини
886Службового собаківництва
887Службових тварин (перевезення вантажів)
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

10. Різні спеціальності

10.1. Штабні спеціальності

900Бухгалтерського обліку
901Діловодства
902Креслярських і графічних робіт
903Спеціального зв’язку (СПЗ)
904Обробка інформації оборонного планування
905Ремонту техніки спеціального зв’язку
906Фізичної підготовки та спорту
907Дорожньо-комендантської служби
908Комендатур і контрольно-пропускних пунктів
909Електронної апаратури кодування та спеціального зв’язку
910Навчальних об’єктів полігонів
911Фінансів

10.2. Спеціальності по роботі з особовим складом

912Клубів і бібліотек
913Кінорадіотехнічні
914Військової преси
915Морально-психологічного забезпечення
916

10.3. Спеціальності музичного мистецтва

917Військових оркестрів, військових музичних центрів
918Ансамблів і театрів
919
920
921

10.4. Спеціальності поліграфії

922Друкарських робіт
923Друку топографічних карт
924Поліграфічних машин
925Оперативної техніки
926
927
928

10.5. Спеціальності по роботі з персоналом

929По роботі з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом
930
931

10.6. Спеціальності служби правопорядку

932Правоохоронна діяльність
933
934
935
936

10.7. Спеціальності з будівництва та відбудови аеродромів, залізниць і автошляхів

937Колійних робіт
938Колійних машин
939Теслярсько-мостових і монтажно-мостових робіт
940Складання та монтажу мостів із металоконструкцій
941Палезабивних і копрових агрегатів
942Залізничних, збірно-розбірних, консольних і плавучих кранів
943Бурових, прохідницьких і породонавантажувальних машин
944Залізничного водопостачання
945Будівництва та ремонту автомобільних шляхів і аеродромів
946Технічної розвідки залізниць
947

10.8. Спеціальності з експлуатації залізниць

948Служби руху
949Локомотивної служби
950
951
952
953Моторейкового транспорту
954
955

10.9. Спеціальності з будівництва, ремонту та експлуатації споруд і будов

956Будівельних робіт
957Квартирно-експлуатаційної служби
958Теплогазопостачання, вентиляції та кондиціювання
959Холодильного обладнання та установок
960Водопостачання та каналізації
961Перекачувальних установок
962Шахтових підйомників і ліфтів
963Герметичнозахисних пристроїв спеціальних споруд
964Ізоляційно-гудронаторних робіт
965Фортифікаційних споруд
966Служби пожежної безпеки
967Пожежної охорони
968

10.10. Спеціальності з обробки металу, дерева та полімерних матеріалів

969
970
971
972Металопокриттів (крім покриттів лакофарбовими матеріалами та малярних робіт)
973
974Налагодження та ремонту станкового обладнання
975Ливарних робіт
976
977Обробки полімерних матеріалів
978
979

10.11. Спеціальності паросилових установок, газодобувних і компресорних станцій

980Паросилових і котельних установок
981
982Компресорних станцій (установок)
983Газового аналізу та контролю
984
985
986
987
988
989
990
991
10.12. Спеціальності охорони державної таємниці та захисту інформації
992Спеціалісти секретного документального забезпечення
993Спеціалісти протидії технічним розвідкам
994Спеціалісти надання електронних довірчих послуг
995
996
997
10.13. Без військової підготовки
998Придатні до військової служби
999Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Військові комісаріати ЗСУ Реформа Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Україна