fbpx
Фінансові результати діяльності Укроборонпрому за 2015-2017 рр

Фінансові результати діяльності Укроборонпрому за 2015-2017 рр

Укроборонпром

Результати перевірки державними аудиторами роботи Концерну за 2,5 роки підтверджують, що систему управління та контролю в ВПК необхідно докорінно змінювати.

Це перший випадок, коли державні аудитори публічно оприлюднили результати аудиту діяльності концерну, та ще й за такий період – 2,5 роки. Звіт Держаудитслужби містить результати державного фінансового аудиту діяльності Державного концерну «Укроборонпром» за період з 01.07.2015 по 31.12.2017, а сам аудит проведено відповідно до доручення Прем’єр-міністра України.

КМУ вже неодноразово доручав відповідальним органам провести аналіз фінансово-економічної діяльності Концерну та підприємств, включених до його складу (протоколи засідання КМУ №26 від 14.07.2016, №25 від 29.03.2017, №31 від 19.04.2017 та інш.). Особливо це було актуально в період розробки державних програм реформування та розвитку ВПК. При відсутності аудиту Концерну ще рік тому було прийнято Державну цільову програму реформування та розвитку ВПК 2021, що передбачає мільярдні вливання державних коштів в підприємства Укроборонпрому. Такий підхід створив величезні ризики корупції та нецільового використання фінансових ресурсів країни.

Відповідно до ст. 17 Статуту Концерну, Укроборонпром утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які проводять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами. Станом на 01.10.2017 – це аж 123 державних підприємства (державних комерційних підприємств – 116 та казенних – 7) та 13 господарських товариств з державною часткою понад 50 %.

При цьому за інформацією ж самого Концерну, станом на середину 2017 року його підприємства були завантажені не більш ніж на 30%: враховуючи потенційні можливості підприємств Концерну, до Збройних Сил України можливо поставляти понад 1100 зразків ОВТ на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

Одночасно, через невиконання Наглядовою радою та генеральним директором як органами управління Концерну окремих повноважень, визначених Законом та Статутом – відсутній орган внутрішнього фінансового контролю Концерну через нестворення аудиторської служби,  та непроведені щорічні аудиторські перевірки діяльності учасників Концерну.

Щодо існуючої системи управління, то ДАС звертає увагу на те, що норма пункту 50 Статуту ДК «Укроборонпром» не узгоджується з вимогами частини четвертої статті 122 Господарського кодексу України, згідно з якою управління державним (комунальним) об’єднанням здійснює генеральний директор об’єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, що прийняв рішення про утворення об’єднання. Простими словами, гендиректор повинен призначатись на посаду та звільнятись Кабміном, а не Президентом України – адже це є перевищенням його повноважень та порушує Конституцію.

Відсутні затверджені стратегія розвитку і напрями діяльності Концерну; фінансовий план на 2018 рік; напрями діяльності Концерну на черговий рік; показники діяльності Концерну.

Не затверджені інвестиційна політика стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам; інвестиційні плани Концерну, в тому числі річні, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років).

Відомо, що механізми управління Концерном розділені між повноваженнями Президента та Кабінету Міністрів. Відсутній центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та реалізацію державної військово-промислової політики. Як наслідок, ми маємо неконтрольованість діяльності Концерну, монополізм та відсутність регулювання всієї галузі з боку Уряду. Це призводять до існування неконкурентного середовища та дискримінації українських виробників, в тому числі недержавної форми власності,  стримування іноземних інвестицій в галузь, а відповідно й до гальмування розвитку галузі в цілому з відповідними втратами для Державного бюджету та шкодою для обороноздатності країни.

А результати перевірки державними аудиторами роботи Концерну за 2,5 роки ще раз підтверджують, що систему управління та контролю в Концерні та ВПК країни в цілому необхідно докорінно змінювати.

Укроборонпром