Генеральний Штаб ЗСУ

Генеральний Штаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ
Емблема Генерального Штабу ЗСУ
Генеральний  штаб Збройних Сил України – головний військовий орган з планування оборони  держави, управління  застосуванням  Збройних  Сил  України,  координації та контролю  за  виконанням  завдань  у  сфері оборони   іншими   утвореними   відповідно   до   законів  України військовими  формуваннями, органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною  службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Прапор Генерального Штабу ЗСУ

КЕРІВНИЦТВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ

Начальник Генерального Штабу ЗСУ – Головнокомандувач Збройних Сил України

генерал-лейтенант

ПЕДЧЕНКО
ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

В особливий період Генеральний штаб є робочим органом  Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – Президента України.

У своїй діяльності Генеральний штаб ЗСУ керується Конституцією і законами  України,  постановами  Верховної  Ради України,  актами  Президента України,  Кабінету Міністрів України, директивами і наказами  Міністра  оборони  України,  а  також Положенням про Генеральний штаб Збройних Сил України

СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ

ЗАВДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ

  • стратегічне планування   застосування   Збройних  Сил,  інших військових формувань,  правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і  Держспецзв’язку для оборони держави,  організація стратегічного розгортання та координація їх підготовки до  виконання  завдань  у сфері оборони держави
  • розробка та здійснення заходів коротко- та середньострокового оборонного планування у Збройних Силах
  • забезпечення узгодженості програм розвитку інших військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв’язку в частині, що стосується оборони держави
  • оперативне управління Збройними Силами;
  • здійснення заходів із всебічного забезпечення Збройних Сил;
  • забезпечення функціонування системи управління Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, Держспецтрансслужбою і Держспецзв’язку
  • організація і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на підтримання військ (сил) Збройних Сил у постійній бойовій та мобілізаційній готовності,  комплектування  їх  особовим  складом,проведення призову громадян на строкову військову службу,прийняття громадян на військову службу за контрактом,  визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання покладених на Збройні Сили завдань;
  • організація взаємодії з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Республіки Крим та областей під час  виконання завдань у сфері оборони держави
  • забезпечення в  межах компетенції міжнародного військового співробітництва Збройних Сил зі збройними силами інших держав
  • участь у формуванні та проведенні єдиної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності в інтересах Збройних Сил

АДРЕСА І КОНТАКТИ

Генеральний Штаб ЗСУ знаходитья у місті Києві, проспект Повітрофлотський, 6

т. (044)   236-7010

 

Генеральний штаб ЗСУ