fbpx
Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

 Редакція Редакція
Академія імені Петра Сагайдачного Україна

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здійснює підготовку офіцерів командного профілю для підрозділів танкових, механізованих, аеромобільних військ та підрозділів військової розвідки і спеціального призначення, офіцерів командного та інженерного профілів для підрозділів ракетних військ та артилерії, фахівців ракетно-артилерійського озброєння, офіцерів-автомобілістів інженерного профілю, фахівців з організації культурно-просвітницької роботи та дозвілля, тилу, фізичного виховання і спорту, а також військових диригентів.

Історія

Відлік своєї історії навчальний заклад веде з 1 жовтня 1899 року, коли у Львові було відкрито школу кадетів піхоти. Це був перший військовий навчальний заклад на західноукраїнських землях, які на той час входили до складу Австро-Угорської імперії.

З 1921 року у Львові розташовується польський корпус кадетів №1, переведений з Кракова (Лобзова).З кінця 1939 року в приміщеннях корпусу кадетів було створене Львівське піхотне училище, з 1940 року розміщалась 15-а стрілецька бригада, а в квітня 1941 року – 32-а танкова дивізія 4-го механізованого корпусу Червоної Армії.

Навесні 1947 року училище було передислоковане до Львова. Львівське військово-політичне училище готувало кадри для Радянської Армії.

В період з 1951 по 1958 роки воно було перетворене на Львівські курси з підготовки політскладу Радянської Армії (Львівські курси політскладу Радянської Армії), а 1958 року знов стало Львівським військово-політичним училищем.1962 року воно було перетворене на Вище військово-політичне училище Радянської Армії та військово-Морського флоту.

Зі здобуттям Україною незалежності, створенням власних Збройних Сил розпочинається нова сторінка в історії Львівського військового інституту. Спочатку вона стає Львівським вищим військовим училище.

18 листопада 2000 року за значні успіхи у підготовці кваліфікованих фахівців для українського війська інституту присвоєно ім’я гетьмана Петра Сагайдачного.Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року №381 навчальний заклад реорганізовано у Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка».

З 1 вересня 2009 року згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року №467 Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виведено зі складу Національного університету “Львівська політехніка” і перетворено в Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з утворенням у її складі військового коледжу сержантського складу.

Навчальна робота

Академія здійснює підготовку офіцерів тактичної ланки для Збройних Сил та інших військових формувань України за освітньо-кваліфікаційними рівнями: “бакалавр” та “спеціаліст” на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за 11 напрямами, 14 спеціальностями та 22 спеціалізаціями.

Навчальним структурним підрозділом Академії є Військовий коледж сержантського складу, який здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”.

Академія у своєму складі має чотири факультети:

 • “Бойового застосування військ”
 • “Ракетних військ і артилерії”
 • “Аеромобільних військ та розвідки”
 • “Підготовки спеціалістів із забезпечення військ”

на яких готують курсантів зі спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”:

 • “Управління діями підрозділів Сухопутних військ”
 • “Управління діями підрозділів ракетних військ і артилерії”
 • “Тилове забезпечення військ (сил)”
 • “Фізичне виховання і спорт”
 • “Культурологія”
 • “Музичне мистецтво”
 • “Ракетно-артилерійське озброєння”
 • “Комплекси та системи озброєння і техніки ракетних військ і артилерії”
 • “Автомобілі та автомобільне господарство”

за освітньо–кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”:

 • “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”
 • “Організація перевезень і управління на автотранспорті”
 • “Музичне мистецтво”

В Академії створено двадцять одну кафедру, де зосереджено потужний науково-педагогічний потенціал. Мають наукові ступені і вчені звання 138 осіб, з них докторів наук – 21, професорів – 16, кандидатів наук – 114, доцентів – 56, старших наукових співробітників – 17.Навчально-методичне забезпечення Академії, відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Заняття у навчальному закладі проводяться з використанням сучасних технологій. Цьому сприяє потужна навчально-матеріальна база, зокрема, лише аудиторний фонд Академії складає понад 200 аудиторій (в тому числі: комп’ютерних класів – 22, лекційних – 18, спеціалізованих – 41, лінгафонних кабінетів – 3).

Навчальний процес в Академії забезпечують більше 720 комплектів ПЕОМ та три інформаційні мережі: власна навчальна локальна мережа; глобальна мережа Інтернет; АСУ ПД “Дніпро”.

Набуті теоретичні знання курсанти Академії закріплюють під час проведення лабораторних і практичних занять.

Забезпечення польових занять курсантів усіх спеціальностей в Академії здійснює Центр забезпечення навчального процесу та використовується база Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що мають у своєму складі всі об’єкти та елементи, необхідні для підготовки військових фахівців Сухопутних військ Збройних Сил України, зокрема:

 • вогневе містечко, танкодром, навчальні поля для підготовки механізованих, танкових підрозділів, підрозділів ракетних військ і артилерії, директриси БМП, автодром, повітрянодесантний комплекс, військове стрільбище, комплекс легководолазної підготовки, директриси для стрільби артилерії із закритих вогневих позицій, стрільби ПТКР і артилерії прямою наводкою.

З метою закріплення та поглиблення комплексу отриманих знань, умінь, навичок, набуття досвіду в практичному виконанні службових обов’язків на первинних посадах офіцерського складу курсанти після завершення 3 курсу ( для спеціалізації командного фаху) та 4 курсу (для спеціалізації інженерного фаху) проходять військове стажування у військах протягом 4 тижнів.

Академія сухопутних військ є сучасним видовим військовим навчальним закладом, який має практичну спрямованість, дає змогу випускникам опанувати фундаментальні теоретичні знання, здобути спеціальну підготовку з урахуванням майбутніх напрямів роботи, слугує прикладом організації освітньої діяльності за кращими сучасними європейськими взірцями, концептуально відповідає засадам Болонського процесу і є одним із кращих військових навчальних закладів системи вищої військової освіти України.

Матеріально-технічна база

Основні елементи навчально-матеріальної бази академії:

 • Озброєння і військова техніка, що включає усі зразки бронетанкової і автомобільної техніки, ракетно-артилерійські системи, зразки зброї, що стоять на озброєнні ЗС України;
 • Аудиторний фонд понад 200 сучасних аудиторій, у тому числі:комп’ютерних класів – 22, лекційних – 18, спеціалізованих – 161, лінгафонних кабінетів – 3, лабораторій – 28, в яких проводиться вивчення устрою та правил експлуатації озброєння та військової техніки (засобів зв’язку, приладів РХБ розвідки, інженерного забезпечення, підготовки техніки до десантування, застосування озброєння Т-64, застосування озброєння БМП-2, застосування озброєння БТР-80, автоматизованої обробки інформації, радіолокаційної розвідки, метеорологічної підготовки, звукометричної розвідки, стрілецької зброї та засобів ближнього бою, причіпної артилерії та мінометів, протитанкових ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів, зенітних ракетних комплексів, технічного обслуговування і ремонту бронетанкової техніки та озброєння, технічного обслуговування автомобільної техніки, рухомих засобів обслуговування, ремонту і евакуації, комп’ютерних автомобільних тренажерів, речової служби, продовольчої служби, технічних засобів інформації, редакції газети “Курсантський вісник”, хімії, фізики, електротехніки)

 • Спорткомплекс і спортивні споруди у тому числі: спортивний зал для ігрових видів спорту
  тренажерний спортивний зал, футбольне поле з трибунами для глядачів на 200 місць, міні футбольне поле зі штучним покриттям, баскетбольно-волейбольний майданчик з резиновим покриттям, загальновійськова смуга перешкод, бігові доріжки, тренажерні майданчики відкритого типу,водна станція на природному водоймищі.

 • Бібліотека з читальним залом

 • Поліграфічна база,у тому числі, редакційно-видавничий відділ,та багато іншого.

Для підготовки курсантів використовуються наступні тренажери:
– для проведення занять з вогневої підготовки:
тренажер Т-64, БМП – (УДС);
тренажер вогневої підготовки БМП-2 (ТОП-675);
тренажер навідника гармати БМП-2 (ТНО-670);
польовий тренажер навідника танка Т-64 (ВТН-4);
тренажер вогневої підготовки екіпажів танка Т-64Б (ТОПТ-4);
тренажер механізму заряджання (ТНГ 4-4-7);
тренажер підготовки навідників Т-64Б (ТУНГ);
тренажер БМП-2 (2УД-765);
комп’ютерний тренажер Т-64Б;
тренажер для тренування стрілка-гранатометника (ТСГ);
тренажер комп’ютерний для стрільби з ПМ;
тренажер комп’ютерний для стрільби з АК-74;
– для проведення занять з водіння:
кіно-тренажер танка Т-64 ТД (ТТВ-447);
кіно-тренажер БМП (ТТВ-765);
механічний тренажер БМП (ТР- 765);
механічний тренажер Т-64 (ТР- 7447);
автомобільний тренажер (АТК-2-УЕ).

Курсантське життя

Особлива увага керівництва Академії спрямована на формування у курсантів високої духовної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, вірності традиціям Українського народу. Значною мірою цьому сприяє належна організація заходів культурно-виховної і духовно-просвітницької роботи.

В Академії створена потужна соціальна інфраструктура, яка включає бібліотеку, клуб, спортзал, стадіон зі спортивними майданчиками для гри у волейбол, баскетбол, міні-футбол, а також новий спортивний тренажерний комплекс під відкритим небом, Інтернет-кафе, сучасну поліклініку та лазарет.

Систематично проводяться огляди-конкурси художньої самодіяльності курсантських підрозділів. Значна частина творів, які виконуються на таких концертах, створена військовослужбовцями Академії. Представники цих творчих колективів неодноразово ставали лауреатами різноманітних конкурсів і фестивалів.

У години дозвілля курсанти  навчального закладу також мають можливість підвищувати рівень своєї фізичної підготовки, займаючись у спортивних секціях, а згодом, у складі збірних команд, захищати честь рідної Академії на різноманітних змаганнях, спартакіадах, турнірах. За роки існування навчального закладу тут було підготовлено велику кількість майстрів і кандидатів у майстри спорту, які сьогодні є гордістю  Академії.

Також налагоджена активна співпраця з громадськими ветеранськими та творчими організаціями міста Львова. Представники цих організацій є постійними гостями на культурно-виховних заходах у курсантських підрозділах.

Контактна інформація

web-сайт: http://www.asv.gov.ua

поштова адреса: 79012, м. Львів, вул. Гвардійська, 32.

телефон/факс (приймальна): +380 (32) 238-65-34

телефон (оперативний черговий): +380 (32) 258-55-66

електронна пошта: [email protected]

Академія імені Петра Сагайдачного Україна