fbpx
Зовнішні функції держави. Роль і місце в процесі утвердження обороноздатності та авторитету України
Артем Волянюк Артем Волянюк Юрист. Серед сфери інтересів перш за все правове забезпечення сектора національної безпеки та оборони, а також питання спецслужб та їх реформування

Останні публікації автора

Можливі механізми військово-політичної співпраці між Україною та США

Можливі механізми військово-політичної співпраці між Україною та США

Історична та кримінально-правова характеристика тероризму в Україні

Історична та кримінально-правова характеристика тероризму в Україні

Женева та Відень як центри світового шпигунства

Женева та Відень як центри світового шпигунства

Національна безпека України: Складові елементи та виклики сьогодення

Національна безпека України: Складові елементи та виклики сьогодення

Військова присутність Китаю та Російської Федерації у різних точках земної кулі

Військова присутність Китаю та Російської Федерації у різних точках земної кулі

Військова хитрість та військове віроломство: розгляд понять через призму міжнародного гуманітарного права

Військова хитрість та військове віроломство: розгляд понять через призму міжнародного гуманітарного права

Стратегії національної безпеки США 2010, 2015 та 2018 років: порівняння

Стратегії національної безпеки США 2010, 2015 та 2018 років: порівняння

Огляд спроб реформування Служби безпеки України

Огляд спроб реформування Служби безпеки України

Розмежування понять воєнний та військовий злочин

Розмежування понять воєнний та військовий злочин

«ФРАНСАФРИКА»: Система франко-африканських політичних відносин у 20-21 століттях

«ФРАНСАФРИКА»: Система франко-африканських політичних відносин у 20-21 століттях

Система військової юстиції України: ретроспектива та сучасний стан

Система військової юстиції України: ретроспектива та сучасний стан

Оборонні документи України

Оборонні документи України

Феномен організацій Хамас та Хезболла: терористичні організації чи політичні партії з бойовим крилом

Феномен організацій Хамас та Хезболла: терористичні організації чи політичні партії з бойовим крилом

Зовнішні функції держави. Роль і місце в процесі утвердження обороноздатності та авторитету України

Зовнішні функції держави. Роль і місце в процесі утвердження обороноздатності та авторитету України

Розвиток системи військово-політичних відносин України з країнами  Європи, через призму російської агресії

Розвиток системи військово-політичних відносин України з країнами Європи, через призму російської агресії

Зовнішні функції держави. Роль і місце в процесі утвердження обороноздатності та авторитету України

Україна

Призначення кожної держави реалізується через її основні функції, тобто через основні напрямки діяльності, запорукою мирного та безпечного існування та подальшого розвитку суспільства є актуальна та всебічна реалізація державної політики як всередині країни так і ззовні.

Якщо конкретизувати поняття державної функції то можна сказати, що це головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і цілями і саме вони характеризують її сутність.

Як і державна політика яка поділяється на внутрішню і зовнішню так і функціональна діяльність має чіткий поділ на внутрішні та зовнішні аспекти діяльності.

На даному етапі Україна знаходиться в дуже складному становищі, фактично в стані непроголошенної ( гібридної) війни, та глобальної політичної кризи, і тому питання саме зовнішньої державної діяльності відіграє ключове значення.

Більшість науковців до зовнішніх функціональних проявів державної політики відносять діяльність в дипломатичній, оборонній, економічній сфері та в секторі підтримання світового порядку.

На мою думку деталізувати потрібно кожний напрямок держави, про те розпочати треба з дипломатичної функції.

Основна мета даної функції полягає в державній діяльності щодо встановлення і підтримання дипломатичних відносин з іншими країнами, про те треба зауважити, що виключно на основі загальновизначених міжнародним правом правил та принципів .

Однією із задач в процесів реалізації дипломатичної функції є утвердження авторитету та статусу України на зовнішній арені, тобто реалізація становлення держави на світовому просторі.

Для України актуальність реалізації дипломатичної функції полягає в доведені до кінця процесів євроінтеграції, тобто процесів входження нашої держави до складу НАТО та ЄС, та становлення європейських стандартів в процесах державної політики, економіки, соціального захисту населення та військової сфери.

Вкрай актуальною для нашої держави в сучасних складних військово-політичних реаліях є військова функція, тобто діяльність направлена на забезпечення територіальної цілісності, незалежності та суверенності України.

Ключовим моментом в процесі реалізації військової функції виступає задача щодо встановлення контролю на тимчасово окупованих територіях України та взяття під контроль кордону з Російською Федерацією.

Реалізація військової функції проходить завдяки системі органів, що входять до складу Збройних Сил України, правоохоронних органів та спеціально створених органів зі спеціальним статусом, в тому числі військово-цивільними адміністраціями.

Саме вищезазначені органи займаються практичною реалізацією нормативних приписів та задач в сфері забезпечення національної безпеки України.

У сучасному світі, коли суспільне життя все більше інтернаціоналізується, грань між зовнішніми та внутрішніми функціями поступово зникає. Практично кожна з функцій держави має як внутрішню, так і зовнішню сторони, і треба загострити увагу на зовнішній стороні економічної функції.

Зовнішній бік, її діяльності направлений на встановлення і підтримання торгово-економічних відносин з іноземними державами, в тому числі розвиток ділового партнерства і співробітництва в економічній сфері з усіма державами.

Процес реалізації економічної функції проходить завдяки впровадженню в життя передбачених законодавством регулюючого впливу на економічну сферу.

Окремою задачею для України виступає процедура інтеграції України до системи європейської економіки, і становлення нашої держави як стабільного та розвинутого гравця на економічній арені.

Для цього первиною задачею виступає створення та подальше виконання програм економічного розвитку та економічної співпраці, в тому числі програми експорту та імпорту товарів.

Важливе значення в актуальній ситуації займають саме питання економічного співробітництва в сфері оборонно-промислового комплексу, виходячи з того, що за рахунок власного внутрішнього виробництва наша держава не може повністю покрити всі військово-технічні потреби ЗС.

І тому для заповнення прогалин просто необхідно наладити стійкі відносини в питаннях міжнародної купівлі-продажу військового оснащення від наших європейських контрагентів.

На думку, багатьох спеціалістів найбільш вдалої для цих питань є саме Польща, по-перше через близькість кордону, по-друге через добре налагоджену систему випуску оборонної продукції, прецеденти співробітництва з даною країною у військовій сфері вже були.

Якщо підсумувати та зробити висновок всього вищевикладеного то можна сказати, що зовнішні функції держави це реалізація державної політики в напрямках, що мають зовнішнє вираження.

Для нашої країни важливе значення має саме військова та дипломатична функція, оскільки військові дії та окупація частини територій повністю змінили державні пріоритети, та винесли питання національної безпеки на передній план.

Про те завдяки актуальній політиці держави в сфері реформування сектору національної безпеки, оборонно-промислового комплексу, в питаннях відродження авторитету України на зовнішньополітичній арені за останні роки наша держава досягла великих здобутків і ця тенденція дає нам всі підстави вважати, що згодом Україна зможе відновити територіальну цілісність, суверенність та зайняти справедливе місце в системі зовнішніх відносин, як авторитетна та стабільна держава.


Мілітарний” працює завдяки постійній підтримці Спільноти

  • Ставай патроном на Patreon від $1
  • Будь спонсором на Youtube від 70 грн

Навіть донат в 30 грн (ціна 1 кави) допоможе нам працювати далі:

  • PayPal - [email protected]
  • Приватбанк 4149 6293 1808 2567
  • monobank 4441 1144 4179 6255

Будь з “Мілітарним” на всіх платформах

Twitter || Telegram || Facebook || Youtube


Україна

Останні публікації автора

Можливі механізми військово-політичної співпраці між Україною та США

Можливі механізми військово-політичної співпраці між Україною та США

Історична та кримінально-правова характеристика тероризму в Україні

Історична та кримінально-правова характеристика тероризму в Україні

Женева та Відень як центри світового шпигунства

Женева та Відень як центри світового шпигунства

Національна безпека України: Складові елементи та виклики сьогодення

Національна безпека України: Складові елементи та виклики сьогодення

Військова присутність Китаю та Російської Федерації у різних точках земної кулі

Військова присутність Китаю та Російської Федерації у різних точках земної кулі

Військова хитрість та військове віроломство: розгляд понять через призму міжнародного гуманітарного права

Військова хитрість та військове віроломство: розгляд понять через призму міжнародного гуманітарного права

Стратегії національної безпеки США 2010, 2015 та 2018 років: порівняння

Стратегії національної безпеки США 2010, 2015 та 2018 років: порівняння

Огляд спроб реформування Служби безпеки України

Огляд спроб реформування Служби безпеки України

Розмежування понять воєнний та військовий злочин

Розмежування понять воєнний та військовий злочин

«ФРАНСАФРИКА»: Система франко-африканських політичних відносин у 20-21 століттях

«ФРАНСАФРИКА»: Система франко-африканських політичних відносин у 20-21 століттях

Система військової юстиції України: ретроспектива та сучасний стан

Система військової юстиції України: ретроспектива та сучасний стан

Оборонні документи України

Оборонні документи України

Феномен організацій Хамас та Хезболла: терористичні організації чи політичні партії з бойовим крилом

Феномен організацій Хамас та Хезболла: терористичні організації чи політичні партії з бойовим крилом

Зовнішні функції держави. Роль і місце в процесі утвердження обороноздатності та авторитету України

Зовнішні функції держави. Роль і місце в процесі утвердження обороноздатності та авторитету України

Розвиток системи військово-політичних відносин України з країнами  Європи, через призму російської агресії

Розвиток системи військово-політичних відносин України з країнами Європи, через призму російської агресії

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!